Pcbrehoboth
Image default
Onderwijs

Wat zijn jullie slagingspercentages?

Antwoord:

Voor wat betreft de slagingspercentages is er een tweedeling te maken in kantooropleidingen en boekhoudkundige opleidingen.

Slagingspercentages kantooropleidingen

De meeste cursisten die examen doen voor de kantooropleidingen slagen in één keer. Sommige cursisten hebben een herexamen nodig. Uiteindelijk loopt echter meer dan 90% van alle cursisten met een diploma de deur uit.

Slagingspercentages boekhoudkundige opleidingen

De examens voor boekhoudkundige opleidingen worden uitbesteed aan een externe organisatie. Dit is de Nederlandse Associatie voor Examinering (de Associatie). Het betreffen de examens voor de opleidingen Basiskennis Boekhouden, Basiskennis Calculatie en Praktijkdiploma Boekhouden. De Associatie verzorgt de examinering van deze examens landelijk, wat als voordeel heeft dat de slagingspercentages Fabius Opleidingen met de landelijk gemiddelde slagingspercentages vergeleken kunnen worden. Hierna volgt een vergelijking, waarbij in alle slagingspercentages de herexamens zijn meegewogen.

Basiskennis Boekhouden (BKB):

Slagingspercentage landelijk:                        80,6%

Slagingspercentage Fabius Opleidingen:       88,3%

 

Basiskennis Calculatie (BKC):

Slagingspercentage landelijk:                        72,6%

Slagingspercentage Fabius Opleidingen:       75,3%

 

Basiskennis Praktijkdiploma Boekhouden (PDB):

Slagingspercentage landelijk:                        66,0%

Slagingspercentage Fabius Opleidingen:       74,7%

De vergelijking is duidelijk: het slagingspercentage Fabius Opleidingen is op ieder gebied beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde!