Pcbrehoboth
Image default
Onderwijs

Leren typen is net zo belangrijk als leren schrijven

Kinderen zijn nog maar net uit de luiers en ze zitten al achter een tablet of computer. Het lijkt al in de genen te zitten! In deze tijd is het dan ook niet meer weg te denken dat kinderen veel gebruik maken van een computer. Het is daarom zeer aan te raden dat kinderen vroeg in hun leven leren typen om zodoende het kunnen omgaan met het internet, het typen van werkstukken en verslagen, een stuk gemakkelijker te maken.

Vaardigheden voor de toekomst

Het blind kunnen typen met 10 vingers, is een vaardigheid die de jeugd van tegenwoordig eigenlijk gewoon aangeleerd moet krijgen. Het is net zo belangrijk al het leren schrijven. Eigenlijk zou het gewoon een verplicht schoolvak moeten worden! Blind kunnen typen, is goed voor hun schoolloopbaan, maar ook voor de toekomstige banen waarin een computer van groot belang is. Typen is belangrijk, maar blind typen is nog belangrijker. Als je blind kunt typen, bespaart dit je heel veel tijd. Je hoeft niet meer op het toetsenbord te kijken waar de letters zitten en met 10 vingers typ je nou eenmaal sneller dan met twee vingers. Doordat het typen van verslagen en e-mails en dergelijke blind gebeurt, blijft er tijd over voor andere belangrijke zaken.

Er zijn veel voordelen als je blind kunt typen

Als je zonder te kijken, de toetsen weet te vinden, dan is het typen een automatisme geworden. Het is dan net zoals autorijden, je weet namelijk automatisch op welke pedaal je moet trappen, dat is aangeleerd, dat is ingeoefend, net zo lang totdat je er niet meer over na hoeft te denken. Want ga je nadenken, dan weet je het waarschijnlijk niet eens te benoemen. Wanneer je genoeg oefent om de toetsen blind te kunnen vinden, dan zijn deze geautomatiseerd in je hersenen en hoef je niet meer te kijken waar de toetsen zich bevinden. Dit levert tijdwinst op en je kan je aandacht veel beter richten op de opdracht die je moet vervullen. Kinderen die hebben leren typen, kunnen een taak veel sneller afronden. Daarnaast is de houding van kinderen die blind typen kunnen beter. Zij leren op de juiste manier achter het toetsenbord te gaan zitten en voorkomen hierdoor dat ze op een verkeerde manier hun spieren gebruiken. Dit voorkomt RSI-klachten.

Typecursus kinderen

Om aan de behoefte te voldoen dat een kind al jong leert blind typen is het volgen van een typecursus kind een uitstekende optie. Een boeiende typecursus kinderen met een leuke, leerzame en interactieve insteek is TypeApp. Door het spelen van een game leert het kind foutloos te typen. Het is een interactieve game waarin het kind zelf de hoofdrol speelt en het een feest moet gaan organiseren waarbij van alles voor dit feest moet worden gekocht. Na elke level kan er naar een winkel worden gegaan, genaamd Chique de Friemel, waar diverse dingen voor het feest kunnen worden aangeschaft, zoals slingers, ballonnen enz.

Online of klassikaal

Deze typcursus kind kan zowel online als klassikaal worden gevolgd. Het is geschikt voor de kinderen van groep 6 t/m 8. Dit kan met de eigen leerkracht, maar ook kan er een docent van TypeApp worden ingehuurd. In 12 weken tijd leert het kind met 10 vingers blind typen. Dat betekent 1 level per week doorlopen waarin je elke dag 15 tot 20 minuten oefent. Het leren typen gebeurt in de ‘TypeApp-school’. Elk level wordt gestart met een nieuwe les. In een video wordt uitleg gegeven over de juiste vingerzetting, houding en techniek. Is het level doorlopen, dan volgt een test en is dit goed gegaan dan kan er een reward worden verkregen waarmee het kind toegang heeft tot het volgende level. Feedback krijgen de kinderen meteen doordat letters die getypt worden groen of blauw worden. Het kind weet dan meteen of het de letters goed beheerst of niet.

Resultaten typecursus kind bekijken en het examen typen

Ouders en leerkrachten kunnen de resultaten van de kinderen goed volgen door het resultatenscherm te bekijken. Ouders ontvangen elke week een rapportage per mail en leerkrachten kunnen via een eigen beheersysteem de hele klas volgen. Wanneer blijkt dat bepaalde letters nog lastig zijn, past de TypeApp zich aan en laat het kind nogmaals oefenen met deze toetsen. Hierdoor is het mogelijk dat iedereen op een eigen niveau leert en oefent en dat er na 12 weken echt kan worden geslaagd voor het typexamen. Dit examen wordt afgenomen door een docent van Typapp. Is het kind of de klas geslaagd, dan kan deze typcursus voor kinderen worden afgesloten met een diploma. De app kan dus worden gebruikt als klassikale activiteit waarbij de kinderen tijdens de schooltijd leren typen en thuis online verder kunnen oefenen. Maar, ook kan het als een individuele cursus thuis worden gevolgd. Ook voor kinderen met dyslexie is dit een goede typcursus kind.

https://typeapp.nl/