Pcbrehoboth
Image default
Onderwijs

Het belang van een passend onderwijsadvies voor de schoolcarrière van een kind

Voor kinderen is het van het grootste belang dat zij op de beste vorm van onderwijs kunnen rekenen. Het kind dient daarbij centraal te staan en het onderwijs moet aansluiten op zijn of haar wijze van ontwikkeling. Voor de meeste leerlingen in het basisonderwijs is de basisondersteuning toereikend. Soms is er echter extra ondersteuning nodig. Als professional in het basisonderwijs is het prettig wanneer je voor onderwijsadvies kunt vertrouwen op een partij die je ondersteunt bij de aansturing en uitvoering van dat onderwijs.

Opleidingsmogelijkheden in het kader van passend onderwijs

HELDER Onderwijsadvies is een specialist in onderwijsadvies een heeft als missie het ondersteunen van scholen en de daar werkzame professionals in het bewerkstelligen van passend onderwijs. Niet alleen op klasniveau, maar ook op individueel niveau. Het passende schoolaanbod is gebaseerd op leerlijnen van cruciale leerdoelen. De professional biedt leerkrachten, maar ook schoolleiders en intern begeleiders verschillende cursussen en masterclasses.

De leraar basisonderwijs in zijn kracht zetten

Het uiteindelijke doel van het onderwijsadvies is het behapbaar en betekenisvol maken van het primaire onderwijs voor alle leerlingen. Dit betekent dat de leerling als uitgangspunt wordt genomen. Het schoolaanbod moet dus passend worden gemaakt om op de leerlingen en schoolambities aan te kunnen sluiten. Daarna kan er naar groepsniveau worden gekeken en tot slot kan de leerkracht aanpassingen aanbrengen voor de leerlingen die hieraan behoefte hebben. Dankzij gedegen en goed onderbouwd onderwijsadvies worden leerkrachten zo gefaciliteerd een van hun belangrijkste rollen te kunnen uitvoeren.

Krijg maximaal zicht op leerdoelen en leerlijnen

HELDER Onderwijsadvies bied je behalve professionele onderwijsadviezen ook een uniek instrument om passend schoolaanbod zelf samen te stellen. Dat doet het met zijn nevenproduct Focus PO. De leerlijnen van het softwareprogramma zijn onder andere gebaseerd op documenten van de Stichting Leerplanontwikkeling en de onderwijskundige uitgangspunten van Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Dankzij de doorlopende leerlingen houd je zicht op elke individuele leerling en kun je gebruikmaken van diverse lesmethoden en leermiddelen.