Pcbrehoboth
Image default
Bedrijven

De opmars van elektrisch roken

In Nederland en in Europa is de e-sigaret in opmars. Hoe dat kan? E-sigaretten hebben de laatste jaren een kwaliteitsverbetering ondergaan. Ik ben een van de velen, die als klassieke roker de overstap gemaakt heeft naar elektrisch roken. Ik merk dat de kwaliteit en de beleving vooruit is gegaan.

E-sigaretten is gezonder

Het Trimbos Instituut en andere wetenschappelijke onderzoeken hebben geconcludeerd dat elektrisch roken beter is voor de gezondheid dan ‘echte’ sigaretten. De rook van een klassieke sigaret bevat een groot aantal aantoonbare giftige en kankerverwekkende stoffen. Zoals: teer, koolmonoxide, arseen (zwaar metaal), benzeen, cadmium, lood en stikstofmonoxide.

Onjuiste negatieve berichtgeving over de e-sigaret

Het klopt volgens verschillende onderzoeken dat er enkele schadelijke stoffen in e-sigaretten aanwezig zijn. De concentraties van deze schadelijke stoffen zijn echter tot 450 keer kleiner dan in een klassieke sigaret. Wat de langetermijneffecten zijn van e-roken weten we nog niet. Dat kunnen we pas over 20 of 30 jaar zeggen.

De media en elektrisch roken

De meeste berichtgeving in de media gaan over de schadelijke bijwerkingen van de e-sigaret. Begrijpelijk: er werd in het begin beweerd dat e-sigaretten onschadelijk waren voor de gezondheid. Inmiddels weten we beter.

https://www.e-liquidwinkel.nl/