Pcbrehoboth
Image default
Zakelijk

De kosten van een outplacement traject

Wanneer u de kosten van outplacement wilt weten krijgt u vele antwoorden. Er zijn immers veel outplacementbureaus met verschillende werkwijzen en uiteenlopende doelgroepen. Dat maakt dat de kosten voor outplacement per outplacement bureau kunnen verschillen. In dit artikel gaan we daar verder op in. Om het verschil in kosten te begrijpen gaan we eerst wat dieper in op het begrip outplacement.

Wat is outplacement?

Het fenomeen outplacement werd begin jaren 80 geintroduceerd in de Verenigde Staten en is in de jaren 90 overgewaaid naar Europa. In Nederland zijn er inmiddels veel bureaus die zich met outplacement bezig houden. De oudste en meest bekende outplacementbureaus zijn Van Ede en Partners, Focus Nederland en Werkcontact. Met outplacement worden ontslagen medewerkers geholpen in het vinden van een nieuwe baan. Meer concreet bestaat outplacement uit meerdere diensten op het gebied van loopbaanontwikkeling, opleiding, search en jobhunting dat in opdracht van de werkgever die een werknemer (of werknemers) wilt ontslaan wordt ingekocht.

Globale kosten outplacement

Gemiddeld wordt voor een outplacementtraject drieduizend tot tienduizend Euro in rekening gebracht. De exacte kosten zijn onder anderen afhankelijk van de trajectduur, wel of geen scholing, intensiteit van het outplacementtraject en de winstmarge van het outplacementbureau. Daarnaast kan ook het beschikbare budget voor outplacement een rol spelen.

Transitievergoeding berekenen

Wanneer een weknemer ontslagen wordt heeft deze recht op een bij wet geregelde ontslagvergoeding. Dit noemen we de transitievergoeding. Het berekenen van de transitievergoeding kan op verschillende websites en is afhankelijk van het salaris en het aantal jaren dat de werknemer in dienst is. In principe heeft elke werknemer tegenwoordig recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dus ook wanneer er sprake is van kortere dienstverbanden.

Is outplacement aftrekbaar van de belasting?

Ja en nee. Een werkgever kan de kosten van outplacement aftrekken. Een werknemer niet (meer). Wanneer je als werknemer gebruik wilt maken van outplacement is het beter wanneer de werkgever betaalt. Het mooiste is natuurlijk wanneer dit niet ten koste gaat van de transitievergoeding. Maar ook wanneer dit wel het geval is, is het voor de weknemer fiscaal gunstiger dan dat deze het zelf moet betalen uit de transitievergoeding. Immers, wanneer de kosten van outplacement worden afgetrokken van de transitievergoeding ontvangt de werknemer een lager bruto bedrag waardoor deze minder loonbelasting betaalt.


De kosten van outplacement verschillen vaak per outplacement bureau

https://www.outplacementverzekering.nl/kosten-outplacement/