Pcbrehoboth
Image default
Winkelen

Waar moet je allemaal op letten als je een verzekering gaat afsluiten op het internet

Elke maand moet er een verzekeringspremie worden betaald aan de verzekeringsmaatschappij. De gemiddelde premie bedraagt ongeveer 110 euro per maand voor de basisgezondheidszorg. Uiteraard wordt de verzekeringspremie verhoogd of verlaagd op basis van uw voorkeur en de gekozen dekking.

Eigen risico

Zodra u gebruik maakt van uw basisverzekering betaalt u eerst het eigen risico tot 385 euro. Pas nadat u het bedrag heeft betaald, vergoedt de zorgverzekeraar de eventuele verdere kosten.

Het eigen risico stapelt zich op in de loop van het jaar en wordt met elk nieuw jaar opnieuw vastgesteld. U hoeft het eigen risico niet te betalen voor de huisarts of voor zorg die onder een aanvullende verzekering valt.

Zorgtoeslag (financiële steun)

Internationale studenten met een (deeltijd)baan hebben vaak recht op ‘zorgtoeslag’, een zorgverzekeraarshulp van de Nederlandse overheid. Deze tegemoetkoming helpt u om de kosten van de Nederlandse zorgverzekering te compenseren. Er zijn enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan om aanspraak te kunnen maken op een financiële vergoeding. Dat moet wel:

 • 18 jaar of ouder zijn
 • Hebben een Nederlandse ziektekostenverzekering
 • Hebben een verblijfsvergunning en een BSN (hamburger servicenummer)
 • Het inkomen mag niet hoger zijn dan 29.562 euro voor alleenstaanden of 37.885 euro voor gezinnen (2019).

Basisverzekering

Het basisverzekeringsplan is al vrij uitgebreid en is min of meer gelijk voor alle zorgverzekeraars.

 • Deze verzekering dekt essentiële medische zorg, zoals:
 • Bezoeken en behandelingen door een huisarts
 • Farmaceutische producten
 • Ziekenhuiszorg en andere medische zorg, operaties en behandelingen uitgevoerd door artsen en artsen, zoals chirurgen, kinderartsen, cardiologen en oncologen.
 • Fysiotherapie (alleen voor sommige chronische aandoeningen)
 • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar)
 • Zwangerschaps- en geboortezorg
 • Noodtransport
 • Medische noodhulp in het buitenland (volgens Nederlandse normen en tarieven)
http://www.valentinodefilm.nl/verzekering-aanbieders-vergelijken-is-een-slim-plan/