Pcbrehoboth
Image default
Financieel

Wat is een Legal Entity Identifier (LEI) en hoe zijn deze relevant voor goede doelen?

Een LEI is een unieke alfanumerieke code van 20 tekens die verschillende juridische entiteiten (inclusief liefdadigheidsinstellingen) identificeert die financiële transacties aangaan, inclusief transacties in beursgenoteerde beleggingen. Het is een internationale identificatiecode en is niet beperkt tot het Verenigd Koninkrijk. De code wordt ingevoerd in een wereldwijde database. Hiermee kan elke juridische entiteit die partij is bij een financiële transactie zoals het kopen en verkopen van beursgenoteerde beleggingen in elk rechtsgebied worden geïdentificeerd.

Rechtspersonen in bijna 200 landen moeten nu een LEI hebben. Vanaf 3 januari 2018 kunnen Britse beleggingsbeheerders geen beleggingstransacties uitvoeren namens klanten die geen LEI hebben.

Omdat de code een internationale vereiste is, komen een liefdadigheidsregistratienummer of een andere vorm van VK-ID niet in aanmerking als alternatieven.

Waarom zijn LEI’s vereist en waarom zijn ze belangrijk?

Het LEI-systeem is ontwikkeld door de G20-groep landen in een poging om het financiële risico te verminderen, belastingontduiking en ander financieel wangedrag te beperken. Het systeem wil met behulp van een unieke identiteitscode alle organisaties identificeren die handelen in financiële investeringen, zodat hun financiële transacties kunnen worden gevolgd over verschillende nationale rechtsgebieden en grenzen. Dit helpt ervoor te zorgen dat dergelijke transacties legaal zijn en dat belasting wordt afgetrokken door de relevante belastingautoriteiten wanneer en waar betaalbaar. Wat nog belangrijker is, is dat het regeringen en financiële instellingen helpt bij het beoordelen en beheren van de blootstelling van Britse organisaties aan internationale schulden en financiële risico’s in het geval van een crisis zoals de val van Lehman Brothers.