Verhuurmakelaar

Er is de laatste periode een duidelijke ontwikkeling in de particuliere verhuurmarkt merkbaar. Meer en meer particulieren kiezen voor een woning voor verhuur. Met de beperkte alternatieven voor het verkrijgen van rendement, zoeken steeds meer vermogende particulieren hun heil in het kopen van een appartement voor verhuur. Daarbij komt het feit dat de vraag naar middeldure huurwoningen met huur tussen de € 700,- en 1100,- per maand blijkt omvangrijk. Omdat vermogende particulieren meestal weinig bekend zijn met het vinden van goede huurders, kiezen beleggers steeds vaker voor een verhuurmakelaar voor het vinden van geschikte huurders.

Taken van de verhuurmakelaar

Verhuurders besteden in de meeste gevallen enige taken uit aan een verhuurmakelaar. Een verhuurmakelaar heeft in de regel 2 hoofdactiviteiten: het vinden van betrouwbare huurders (en alles wat daar bij komt kijken) en het beheren van een huis en de huurders. Dit heeft als gevolg dat de verhuurmakelaar bijvoorbeeld enkele van de volgende activiteiten heeft:

 • Opstellen van een uitgebreid inspectierapport hoe de woning aan de huurder wordt opgeleverd.
 • Sleuteloverdracht aan de huurder.
 • Het meten van de diverse woonruimte(s).
 • Reacties van geinteresseerde huurders ontvangen en controleren of zij passen in de doelgroep.
 • Advies ten aanzien van optimale huurprijs.
 • Bepalen van uw verhuurdoel (korte of langetermijn verhuur) .
 • Bezichtigingen van de woning.

De verhuurmakelaar beschikt over de laatste (juridische) inzichten en kent de lokale markt. Welke type woningen is momenteel in trek? Wat is een geschikte huurprijs? Met accurate contracten worden risico’s van verhuur beperkt. Bovendien is de verhuurmakelaar een bron van ervaring. Hij of zij kent de gevaren van de verhuur van een huis. En kan helpen gevaren te vermijden.

 

Verhuurmakelaar is er voor de verhuurder of voor de huurder (niet voor beide)

Een goede verhuurmakelaar is er voor u. Ondanks dat het bij wet niet toegestaan is, zijn er bepaalde verhuurmakelaars die (linksom of rechtsom) een rekening voor hun activiteiten indienen bij zowel de verhuurder, die een appartement aanbiedt, als bij de huurder. Dit is officieel verboden, aangezien diegene die de verhuurmakelaar betaalt, ervanuit zou moeten kunnen gaan dat deze zijn of haar belangen vertegenwoordigd. Wanneer de verhuurmakelaar zowel de verhuurder als de huurder als klant heeft, kan de verhuurmakelaar zich nooit maximaal inzetten voor beide – aangezien zij beiden een tegengesteld belang hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om de hoogte van de huurprijs. In de meeste gevallen wordt de verhuurmakelaar ingeschakeld door de verhuurder – en zal dus zorgen voor een betrouwbare huurder voor zijn of haar woning. De huurder hoeft de verhuurmakelaar dan niet te betalen. In sommige gevallen wordt de verhuurmakelaar inschakelt door de huurder – bijvoorbeeld bij een zoekopdracht. De verhuurmakelaar wordt dan betaalt door de huurder. De verhuurder heeft dan als het goed is geen kosten aan deze verhuurmakelaar.

Waar moet een verhuurder rekening mee houden?

Bij de verhuurder hoort men meestal dezelfde soort problemen. De verhuurder dient heel wat vraagstukken te beantwoorden voordat hij/zij een huis kan verhuren. Enkele voorbeeld vraagstukken zijn:

 • Hoe werkt het beheer van een woning?
 • Wat doe ik als mijn huurder niet betaalt?
 • Welke gemeentelijke lasten zijn er?
 • Welke fiscale gevolgen heeft woningverhuur?
 • Op welke websites moet ik mijn woning aanbieden?
 • Op welke doelgroep van huurders moet ik mij richten?
 • Wat betekent tijdelijke verhuur?

Het beantwoorden van deze vragen kan deels door het doen van onderzoek. Maar vaker helpt het wanneer men uit ervaring kan spreken. Aangezien veel verhuurders een huis voor de eerste keer zullen verhuren, is het verstandig gebruik te maken van de ervaring van een verhuurmakelaar.

 

Slapend rijk worden?

Een appartement verhuren – wat levert het op? Om te bepalen wat een woning verhuren u oplevert, dient u een indicatie te hebben van de (jaarlijkse) opbrengsten en kosten. Het verschil tussen beide is de winst. Om te bepalen of de verhuur een goede investering is, zou u het kunnen vergelijken met andere rendementen die u zou kunnen bereiken. 

Voor een goede afweging moet u ten eerste inzicht hebben in de (te verwachten) kosten van verhuur. Belangrijkste kosten zijn bijvoorbeeld onderhoudskosten, abonnementen (op bijvoorbeeld CV of wasmachines), gemeentelijke lasten en kosten die gemoeid zijn met het vinden van nieuwe huurders. Een kostenpost die vaak vergeten wordt, zijn de kosten van leegstand. Wanneer het woning een of twee maanden per jaar leegstaat, heeft een aanzienlijk ander rendement dan wanneer het continu verhuurd wordt. Leegstand heeft ook te maken met de andere component: de opbrengsten. 

U dient een inschatting te maken van de te verwachten opbrengsten, ofwel: de huur die u maandelijks kunt innen. De hoogte van huur is afhankelijk van type huis, locatie, staat van onderhoud, voorzieningen in de omgeving, afstand tot openbaar vervoer en uitvalswegen, afstand tot een (winkel)centrum, etc. Kortom: alles waar veel huurders belang aan hechten. Let op dat u zichzelf niet rijk rekent met huurprijzen. Een te hoge huurprijs, kan leiden tot langere leegstand. In de meeste gevallen is een wat lagere huurprijs te prefereren boven een hogere prijs maar met langere leegstand. 

Er bestaan diverse rekentools waarmee u eenvoudig het resultaat van verhuur kunt bepalen. Een uitgebreide tool is bijvoorbeeld te downloaden via: een huis verhuren.

Verhuur aan expatriates

Sommige verhuurders zijn vooral bezig met de verhuur aan expats (ook wel: expatriates). Een expat is iemand die tijdelijk in een ander land verblijft. Meestal gelden expats als ideale huurders, aangezien zij dikwijls werken voor grote, gerenomeerde bedrijven. Expats hebben daarom in elk geval een baan en meestal voldoende salaris zodat zij de huur kunnen blijven voldoen. Daarnaast voorziet de organisatie dikwijls in vergoedingen voor huur, waardoor eventuele financiele zaken meestal snel en zakelijk afgehandeld kunnen worden. Is verhuur aan expats anders dan aan andere huurders? Verhuur aan expats is in bepaalde opzichten anders dan verhuur aan andere huurders. Expats hebben meestal wat hogere eisen voor bijvoorbeeld parkeergelegenheid, nabijheid van snelwegen en bereikbaarheid van (handel)centra. Daarnaast zijn veel expats geinteresseerd in gemeubileerde verhuur (in plaats van alleen gestoffeerde verhuur), aangezien zij zelf geen meubels hebben – of deze wensen aan te schaffen voor de korte periode dat zij in Nederland verblijven. Aangezien expats uit een ander land komen, bestaat het gevaar van miscommunicatie of andere (woon)gewoonten, die afwijken van wat men hier in Nederland gewend is. Een open blik hebben op eventuele verschillen helpt. 

Tot slot vindt communicatie met expatriates normaal plaats in het Engels. Contracten, brieven, emails en andere communicatievormen zullen dus in de Engelse taal moeten gebeuren. Mogelijk heeft u extra kosten bij het correct vertalen van uw communicatie. Pas op voor misverstanden: liever iets te duidelijk uitleggen, dan dat later blijkt dus u en uw huurder elkaar niet hebben begrepen – en daarom problemen ontstaan.

Hoe onbetrouwbare huurders voorkomen?

Een van de ergste doemscenario’s voor verhuurders is dat zij beroerde huurders in hun huis hebben toegelaten – en er nooit meer vanaf komen. Er zijn veel zaken die het risico op slechte huurders enorm kunnen verminderen. Het begint al met uw appartement: welke soort huurder trekt deze aan? Een appartement dat goed onderhouden is, trekt in de regel meer betrouwbare huurders aan, dan een vrijwel niet onderhouden huis. Hoe wordt een huis gepresenteerd aan potentiele huurders? Goede foto’s en een duidelijke beschrijving zijn van groot belang bij het vinden van de juiste huurders. Verder is een persoonlijke treffen met huurders iets om altijd in te plannen. Een face-to-face ontmoeting vertelt u meer dan 1.000 documenten. Maar uiteraard moeten ook de documenten (zoals id-card, eventuele aanbevelingen van vorige verhuurders) in orde zijn. Tenslotte moet u een connectie hebben met uw huurders. Een minder voorgevoel is meestal (in tegenstelling tot wat u wellicht elders hoort) een zeer goede indicator voor toekomstige problemen.

Verhuur ook in de toekomst de moeite waard

Het ziet er naar uit dat het verhuren van huizen ook de komende jaren interessant is. De komende jaren blijft een groot tekort aan huurwoningen in de vrije sector in Nederland. De huurprijzen zijn in deze tijd hoger dan ooit. De alternatieven blijven zeer onaantrekkelijk of kennen hoge risico’s. De prijzen van woningen blijven stijgen, waardoor bij verkoop mogelijk een aanvullend winst behaald kan worden. De vraag naar huurwoningen wordt versterkt door ontwikkelingen als Airbnb. Kortom: het vooruitzicht is dat ook het verhuren van huizen in de toekomst zeer interessant blijft.

Verder: Airbnb stimuleert verhuur

Met name appartementen in de Randstad zien hun verhuurbaarheid de laatste tijd sterk toenemen door verhuur aan toeristen via Airbnb. De verhuurmarkt wordt hierdoor verder aangewakkerd. De marktvraag naar appartementen wordt groter, terwijl het aanbod achterblijft. Maar wat is slimmer: verhuren via Airbnb of reguliere verhuur? Via Airbnbverhuur zijn meestal hoge huurprijzen te realiseren. Vooral wanneer het een woning is in een centrum van een van de grote plaatsen in het westen van Nederland. In het hoogseizoen is hierdoor een aantrekkelijke bron van inkomsten te verkrijgen. Echter, in laagseizoen is de vraag veel lager – en ontstaat mogelijk enkele maanden leegstand. Dit kan het resultaat flink verkleinen. Verder zijn toeristische huurders niet voor iedereen wenselijk voor uw appartement. Zij hebben beperkt belang bij een wat langere termijn goede band met verhuurder en/of buurtgenoten- en zijn daardoor in veel gevallen niet de beste huurders. Overweegvoor uw eigen huis of u gaat voor Airbnb huurders of voor reguliere verhuur. Maar zelfs als u zelf niet besluit via Airbnb te verhuren, heeft de Airbnb ontwikkeling wel een positief effect op appartementverhuur in breder zin.

Verhuur van een appartement ook voor mij een bron van inkomsten?

Is een huis verhuren wat voor mij? Dat hangt van een aantal zaken af. Hebt u een spaargeld dat u wilt investeren in een woning? Hebt u een huis (of woning op het oog) dat gewild is door huurders? En kunt u zakelijk omgaan met eventuele huurders – ook wanneer er verschillen van inzichten ontstaan? Bent u bereid om zich te verdiepen in het vinden van huurders? Dan is een woning verhuren een aantrekkelijke optie om rendement te verkrijgen met uw (spaar)geld. Neem contact op met een verhuurmakelaar om uw ideeen voor te leggen; in de meeste gevallen voorziet de verhuurmakelaar u vrijblijvend advies over het verhuren van uw woning.

https://www.verhuurmakelaar.info/

Over

You may also like...

Reacties gesloten.